Şri Krishna Canmaştami. Bayram proqramı (2017)

 

   15:00 Abhişeka

   16:30 Mühazirə

   18:00 Qaura arati . kirtan

   19:30 Mədəni proqram

   21:00 Prasad

   21:30 Müqəddəs Adlarin Tərənnümü

   00:00 Darşan

 

Tanrı Balaramanın nazil olma günü (Bakı 2017)

Abhişeka

Kirtan

Onun Mərhəməti Rohini Suta Prabhu. Mühazirə (29.07.2017)

Onun Mərhəməti Rohini Suta Prabhu. (28.07.2017)

Vidyavali Matacinın evində. Kirtan və mühazirə


Qaura Arati və mühazirə

 

Onun Mərhəməti Rohini Suta Prabhu. (27.07.2017)

Quru puca


Səhər mühazirəsi


Axşam mühazirəsi

Onun Mərhəməti Rohini Suta Prabhu. Mühazirə (26.07.2017)

Onun Mərhəməti Rohini Suta Prabhu. Qaura arati və kirtan (26.07.2017)

Onun Mərhəməti Bhakti Bhrinqa Qovinda Svami. Kirtan (14.07.2017 Bakı)

Vyasa-pucanın canlı yayımı

https://www.youtube.com/channel/UCSnVurmwi0P0xlb9-KITELA/live

Onun Mərhəməti Şrila Rohinisuta Prabhunun Vyasa-puca mərasimi

Фестиваль Вьяса-пуджи Шри Рохинисуты Пра­бху
2017 / Баку

26 июля

14:15                 Прилет Гуру Махара­джа

18:30                 Вечерняя программа с Гуру Махараджем

27 июля

09:00                 Отъезд на море (пр­асад, даршаны, Кришн­а-катха)

13:00                 Возвращение с моря

17:00                 Лекция Гуру Махара­джа

18:30                 Культурная програм­ма

28 июля

09:30                 Встреча учеников с Гуру Махараджем в доме у матаджи Видья­вали

17:00                  Вечерняя программа с Гуру Махараджем

29. July    ВЬЯСА-ПУДЖА ШРИ РОХИ­НИСУТЫ ПРАБХУ

08:00                  Лекция старшего учен­ика по Шримад Бхагав­атам

09:30                  Встреча Гуру Маха­раджа

10:00                  Церемония абхишеки

11:00                  Подношения учеников (бхаджаны после кажд­ого 5го подношения)

12:00                  Ответное слово Гу­ру Махараджа

13:00                  Гуру-пуджа (арати, киртан, подарки)

13:30                  Пушпанджали (пред­ложение бхоги)

14:00                  Церемония предложения маха торта и его раздача

14:30                  Праздничный пир

18:00                  Маха киртан или культурная программа

19:30                  Окончание фестива­ля

30 июля

08:00                  Рейс Баку – Москва

 

От имени организатор­ов фестиваля,

Ваш слуга Рамай панд­ит Дас

 


Sosial şəbəkələrdə paylaşmaq