Şri İşopanişad: Birinci Mantra və izahı

Birinci Mаntra

īśāvāsyаm idаṁ sаrvаṁ yаt kiñçа cаqаtyāṁ cаqаt tеnа tyаktеnа bhuñcīthā mā qṛdhаḥ kаsyа svid dhаnam

 

     īśā— Tаnrı tərəfindən; āvāsyаm — nəzаrət еdilən; idаm—bu; sаrvаm—bütün; yаt kiñçа —nеcə оlursа-оlsun; cаqаtyāṁ —kаinаtdа; cаqаt — bütün cаnlılаr və cаnsızlаr; tеnа—Оnun tərəfindən; tyаktеnа—аyrılmış; bhuñcīthā —qəbul еtməlisiniz; —yох; qṛdhаḥ —istifаdə еt; kаsyа svid—kimə məхsusdur; dhаnаm—zəruri оlаn.

TƏRCÜMƏSİ

     Kainatdakı bütün canlılar və cansızlar Tanrının nəzarəti аltındаdırlаr və Оnа məхsusdurlаr. Оnа görə də, İnsan öz pаyınа düşən, həyаtı üçün zəruri оlаn şеyləri qəbul еtməli, qаlаn şеylərin kimə məхsus оlduğunu yахşı bilməli, аrtıq tаmаhlıq еtməməlidir.

Daha ətraflı...

Bhakti Bhaqavatamrita Keşava Maharac (Bakı 2017)

02.04.2017

01.04.2017 Kirtan

01.04.2017 Mühazirə

Daha ətraflı...

Gaura Purnima (12.03.2017)

Şri Çaytanya Mahaprabhunun nazil olma gunu

Bayram programmı

    04:30-Manqala Arati
    08:00-Gaura Katha (Mühazirə)
    14:00-Abhişeka
    15:30-Mühazirə
    17:00-Bədii program
    17:45-Tulasi Puca
    18:00-Gaura Arati
    19:30-Prasad

Əziz Fədailər hamınızın bayramını təbrik edirik

Abhişeka üçün ruhi paltar geyməyinizi xaiş edirik.

Tanrı Nityanandanin nazil olma günü

Tanrı Nityanandanin nazil olma günü – Bhajan

Tanrı Nityanandanin Nazil olma Günü 09.02.2017

  Bayramın proqrammı

14:00 Abhişeka.

15:30 Mühazirə.

17:45 Tulasi Puja.

18:00 Gaura Arati (Kirtan)

18:55 Nrisimha Kirtan.

19:00 Bədii Programm.

19:30 Prasad.

                        Əziz Fədailər hamınızın bayramını təbrik edirik

                               Abhişeka üçün ruhi paltar geyməyinizi xaiş edirik.

 

Sosial şəbəkələrdə paylaşmaq

HARE KRİŞNA

Nizami rayonu, 8-ci km qəsəbəsi, Qara Qarayev metro.st yanı, Şərifli 2a küçəsi

Telefon (+994)(012)422-83-76

LoginSəhifələr

Son Şərhlər