Tanrı Nrisimhadevın nazil olma günü

Kirtan


Abhişeka, Bhacan


Mühazirə

Şərh et


*

code