Arxiv: İyun, 2017

Vegetarian mətbəxi (ərənlərin qidalanma mədəniyyəti).

Siz kitabı buradan yükləyə bilərsiz

Vegetarian mətbəxi

ərənlərin qidalanma mədəniyyəti

metodik göstərişlər
+tarix
+fəlsəfə
+təbabət
+seçmə reseptlər

 

Bu kitab Beynəlxalq Krişna Şüuru Cəmiyyətinin banisi və açaryası, Onun İlahi Mərhəməti A.Ç.Bhaktivedanta Svami Prabhupadaya ithaf olunur

 

Giriş

Kulinariya kitablarıni çox az adamlar oxuyurlar. Onu bir qayda olaraq, hər hansı qidanı hazırlamağa hazırlaşarkən vərəqləyir, sonra da növbəti anoloji tələbata qədər “unudurlar”. Amma sizə təqdim etdiyimiz bu kitab təyinatına görə adi kulinariya ədəbiyyatından fərqlənir. Sizi yeniliklər və gözlənilməz mənzərələrlə zəngin maraqlı bir səyahətə dəvət edirik. Sevginin, alicənablığın, mərhəmətin, mütiliyin, igidliyin ideal sintezinin istehsalçısı olan ərən mədəniyyətinə – qədim keçmişimizə baş çəkmək istərdinizmi?
Bu səyahət zamanı rastlaşacağınız bəzi görüntülər sizə yad, uzaq kimi görünə bilər. Amma səyahəti yarımçıq qoymasanız, getdikcə qənaətlərinizə düzəlişlər edəcəksiniz.
Sevgi, mərhəmət, mütilik, aqlicənablıq kimi keyfiyyətlərin qida və qidalanma ilə əlaqələndirilməsi yəqin ki, sizi bir qədər təəccüblədirdi. Məsələ bundadır ki, qədim ərən mədəniyyəti və onun özəyini təşkil edən fəlsəfəyə görə insanın qəbul elədiyi qida təkcə onun fiziki durumuna yox, həm də zehni qabiliyyətinə, mənəvi keyfiyyətlərinə də təsir edir. “Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına” atalar sözünü yada salın. Qazana tökdüyümüz ərzaq hansı keyfiyyətdədirsə, ondan hazırlanan qida da eyni keyfiyyətdə olacaq, deyilmı? Eynilə, isan orqanizmi də bir qab kimidir. Qəbul etdiyimiz qidanin keyfiyyətləri varlığımıza təsirsiz qala bilərmi? Əsla. Odur ki, ərənlərin dilində “Nə yeyiriksə, ondan ibarətik” – deyimi də var. Bu, adi gəlişigözəl söz deyil. Onun söykəndiyi bilik dağı köklü bir fəlsəfə, sübutlu təbabət və neçə-neçə başqa elm sahələrindən ibarətdir.

Daha ətraflı...

Vegetarian mətbəxi (ərənlərin qidalanma mədəniyyəti).

Siz kitabı buradan yükləyə bilərsiz

Vegetarian mətbəxi

ərənlərin qidalanma mədəniyyəti

metodik göstərişlər
+tarix
+fəlsəfə
+təbabət
+seçmə reseptlər

 

Bu kitab Beynəlxalq Krişna Şüuru Cəmiyyətinin banisi və açaryası, Onun İlahi Mərhəməti A.Ç.Bhaktivedanta Svami Prabhupadaya ithaf olunur

 

Giriş

Kulinariya kitablarıni çox az adamlar oxuyurlar. Onu bir qayda olaraq, hər hansı qidanı hazırlamağa hazırlaşarkən vərəqləyir, sonra da növbəti anoloji tələbata qədər “unudurlar”. Amma sizə təqdim etdiyimiz bu kitab təyinatına görə adi kulinariya ədəbiyyatından fərqlənir. Sizi yeniliklər və gözlənilməz mənzərələrlə zəngin maraqlı bir səyahətə dəvət edirik. Sevginin, alicənablığın, mərhəmətin, mütiliyin, igidliyin ideal sintezinin istehsalçısı olan ərən mədəniyyətinə – qədim keçmişimizə baş çəkmək istərdinizmi?
Bu səyahət zamanı rastlaşacağınız bəzi görüntülər sizə yad, uzaq kimi görünə bilər. Amma səyahəti yarımçıq qoymasanız, getdikcə qənaətlərinizə düzəlişlər edəcəksiniz.
Sevgi, mərhəmət, mütilik, aqlicənablıq kimi keyfiyyətlərin qida və qidalanma ilə əlaqələndirilməsi yəqin ki, sizi bir qədər təəccüblədirdi. Məsələ bundadır ki, qədim ərən mədəniyyəti və onun özəyini təşkil edən fəlsəfəyə görə insanın qəbul elədiyi qida təkcə onun fiziki durumuna yox, həm də zehni qabiliyyətinə, mənəvi keyfiyyətlərinə də təsir edir. “Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına” atalar sözünü yada salın. Qazana tökdüyümüz ərzaq hansı keyfiyyətdədirsə, ondan hazırlanan qida da eyni keyfiyyətdə olacaq, deyilmı? Eynilə, isan orqanizmi də bir qab kimidir. Qəbul etdiyimiz qidanin keyfiyyətləri varlığımıza təsirsiz qala bilərmi? Əsla. Odur ki, ərənlərin dilində “Nə yeyiriksə, ondan ibarətik” – deyimi də var. Bu, adi gəlişigözəl söz deyil. Onun söykəndiyi bilik dağı köklü bir fəlsəfə, sübutlu təbabət və neçə-neçə başqa elm sahələrindən ibarətdir.

Daha ətraflı...

Kirtan Mela Festivalın ikinci günü (17.06.2017)

İkinci hissə

Birinci hissə

Şri Şri Nitay Gaura Sundaranın quraşdırılması günü

Kirtan (16.06.2017)

Abhişeka

Bhacan

 

Harinamcharan Prabhu. Bakı yatrasının tarixi.

 

Harinamcharan Prabhu . Mühazirə

16 İyun. Şri Şri Nitay Qaura Sundaranin quraşdirilmasi günü . Bayram proqrammı

Bayram proqrammı

04:30 – Manqala Arati.

13:30 – Müqəddəs Adlarin birgə tərənnümü.

15:00 – Abhişeka.

16:30 – Nitay Qaura Sundaranin Bakıda quraşdirilmasi haqqinda məlumat.

17:45 – Tulasi Puca.

18:00 – Qaura Arati.

19:00 – Mədəni proqramm.

19:30 – Prasad.

Mükəmməl suallar, mükəmməl cavablar. Təmizlənmə (29 fevral 1972-ci il).

(29 fevral 1972-ci il)

Bob: Suallarımı verməyə mənə imkan yaratdığınıza görə sizə çox təşəkkür edirəm.

Şrila Prabhupada: Bu mənim missiyamdır. İnsanlar Tanrı haqqında elmi bilməlidirlər. Ulu Tanrı ilə əməkdaşlıq etməyənə qədər həyatımız bir məna kəsb etməyəcək. Mən dəfələrlə misal çəkmişəm: maşından düşən vintin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Lakin həmin vinti qaytarıb yerinə qoysaq, o yenidən əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Biz də eləcə, Tanrının zərrəcikləriyik. Odur ki, Tanrıdan ayrı biz nəyə gərəyik? Heç nəyə. Biz yenidən öz ilkin mövqeyimizə qayıtmalı, Tanrıyla əlaqəmizi bərpa etməliyik. Onda biz bir əhəmiyyət kəsb edəcəyik.

Daha ətraflı...

Şrila Prabhupada. Bhacanlar.

Vayasaki Prabhu. Bhacanlar və kirtanlar

Şrila Prabhupada: Mühazirə. Şrimad Bhaqavatam 1.8.21

Şri İşopanişad. Dördüncü Mаntrа.

Dördüncü Mаntrа

 

аnеcаd еkаṁ mаnаsо cаvīyо

 nаinаd dеvā āpnuvаn pūrvаm аrşаt

tаd dhāvаtо ’nyān аtyеti tişṭhаt

tаsminn аpо mātаriśvā dаdhāti

 

аnеcаt — tərpənməz; еkаm — bir; mаnаsаḥ — аğıldаn; cаvīyаḥ—dаhа cəld; —yох; еnаt — bu Tаnrı; dеvāḥ— İndrа kimi tаnrıçаlаr; āpnuvаn—yахınlаşmаq оlаr; pūrvаm —qаbаqdаn; аrşаt — cəld hərəkət еdərək; tаt— О; dhāvаtaḥ— qаçаnlаr; аnyān — qаlаnlаr; аtyеti—üstündür; tişṭhаt — bir yеrdə qаlаn; tаsmin — Оnun dахаlində; аpаḥ—yаğış; mātаriśvā—külək və yаğışı idаrə еdən tаnrıçаlаr; dаdhāti — təchiz еtmək.

 

TƏRCÜMƏSİ

Аllаh-Аli Şəхs dаim Öz məskənində оlsа dа, fikirdən sürətli, bütün yüyürənlərdən yüyürəkdir. Qüdrətli tаnrıçаlаr bеlə Оnа yахınlаşа bilmirlər. О, bir yеrdə dursа dа, hаvаnı və yаğışı idаrə еdənlərə nəzаrət еdir. О, kаmillər kаmilidir.

Daha ətraflı...