Şrila Prabhupada: Mühazirə. Şrimad Bhaqavatam 1.8.21