Festival Baki 2017

Məclisin qonaqlari:

Onun Mərhəməti Kaviçandra Svami

Onun Mərhəməti  B.B Qovinda Svami