Şri Krishna Canmaştami. Abhişeka , mühazirə , kirtan (Bakı 2017)

Kirtan

Mühazirə

Abhişeka