Arxiv: Dekabr, 2017

İndradyumna Svami , B.B Qovinda Svami , Şri Prahlad Prabhu . Kirtan (Baki 1995)

Bakı yatrasının arxiv videoları 1992-2005